SAALDA_LOGOA_horia

Pribatutasun politika

SAALDAn tratatzen ditugun datu pertsonalez eta datu pertsonalen babesaren arloan indarrean dagoen araudia zorrotz betetzeaz arduratzen gara; besteak beste, 2016/679 Erregelamendua (EB), 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena eta 95/46/EE Zuzentaraua (Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra) indargabetzen duena; eta Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorrak eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa.

Horri jarraiki, SAALDAn datu pertsonalei ematen diegun tratamenduei dagozkien ondorengo alderdien berri ematen diegu erabiltzaileei: 

Zein da zure datu pertsonalen tratamenduaren erantzulea?

Nortasuna: SAALDA PIXKA BAT S.L.

IFZ: B56556665

Posta-helbidea: Julian Etxeberria 10 – EIBAR – 20600 – Gipuzkoa

Helbide elektronikoa: kaixo@saalda.eus

Tratamenduari dagozkion printzipioak

Datuen tratamenduan, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena eta 95/46/EE Zuzentaraua (aurrerantzean, DBEO) indargabetzen duen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduak (EB) exijitutako printzipioak errespetatzen dira:

 • Legezkotasun, leialtasun eta gardentasun printzipioa: batzen ditugun datuak legearen arabera, leialtasunez eta gardentasunez tratatzen ditugu, beharrezkoa denean interesdunen aurretiazko baimenarekin edo, hala badagokio, interesdunak parte hartzen duen kontratu bat egikaritzeko edo, interesdunak hala eskatuta, kontratu-aurreko neurriak aplikatzeko edo, aplikagarria den legezko obligazio bat betetzeko edo arduradunaren edo hirugarren baten interes legitimoak asetzeko tratamendua beharrezkoa denean, baldin eta interesdunaren oinarrizko eskubideak eta askatasunak ez baldin badaude aipatutako interesen gainetik eta, beraz, datu pertsonal horiek babestu egin behar badira, batez ere interesduna haur bat denean.
 • Helburuaren mugaren printzipioa: tratatzen ditugun datu pertsonalak “Ze helbururekin erabiltzen ditugu zure datu pertsonalak?” atalean adierazitako helburuetarako erabiltzen ditugu.
 • Datuak minimizatzearen printzipioa: Printzipio horri jarraiki, batzen ditugun erabiltzaileen datu pertsonalak kontratu-harremanak kudeatzeko behar-beharrezkoak direnak baino ez dira, egiten dizkiguten kontsultei edo eskaerei erantzun ahal izateko.
 • Zehaztasun printzipioa: batzen ditugun datu pertsonalak zehatz mantenduko dira eta, beharrezkoa balitz, eguneratuta. Horretarako, datu pertsonaletan aldaketaren bat gertatuko balitz, erabiltzaileak jakinarazi egin beharko digu, dagokion eguneraketa egin ahal izan dezagun.
 • Datuak gordetzeko epea mugatzearen printzipioa: “Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak” atalean adierazten dira tratatzen ditugun datu pertsonalak gordetzeko epeak. 
 • Osotasun eta konfidentzialtasun printzipioa: printzipio hori errespetatzeko, datuen behar bezalako segurtasuna bermatzeko moduan tratatuko dira datu pertsonalak, baimendu gabeko edo legez kontrako tratamenduaren eta datuak galtzearen, suntsitzearen edo ustekabez kaltetzearen aurkako babesa barne, horretarako neurri tekniko eta antolaketa-neurri aproposak aplikatuz.

Ze datu pertsonal kategoria tratatzen dugu?

Hauexek dira webgune honen bitartez tratatzen ditugun datu-kategoriak:

 • Erregistratzeko eta erosketetarako inprimakiaren bitartez batutako datuak: izena, abizenak, telefono-zenbakia, fakturazioko helbidea, bidalketa-helbidea, helbide elektronikoa eta eskariak.
 • Harremanetarako inprimakiaren bitartez batutako datuak: izena, telefono-zenbakia, helbide elektronikoa eta mezua edo iruzkina.

Eskatzen diren datu pertsonal guztiak nahitaezkoak dira, beraz, erabiltzaileak datu horietakoren bat ematen ez badu, ezin izango diogu haren erreserba-eskaerari erantzun.

Cookie-en bitartez, berriz, erabiltzaileek egiten duten webgunearen erabilerari, bisitatu dituzten orrialdeei, jatorriari, kokapen geografikoari, IP helbideei eta abarri buruzko informazioa batzen da, baina informazio hori modu erantsian batuko da, hots, erabiltzaileak identifikatu gabe. Cookie-n politikan kontsulta dezakezu cookie-ei buruzko informazioa.

Ze helbururekin erabiltzen ditugu zure datu pertsonalak? 

Bezeroen datuak: gure webgunean erosketak egin ahal ditzazun egiten duzun erregistroa kudeatzeko erabiltzen ditugu zure datu pertsonalak eta, horrekin lotuta, egiten dituzun eskariak eta eskatzen dituzun zerbitzuak kudeatu eta artatzeko. Erregistratzen ez bazara, helburu berbererako erabiliko ditugu zure datuak, erregistrorako izan ezik.

Halaber, posta elektronikoz enpresari, gure produktuei eta zerbitzuei buruzko informazioa, berritasunak, artikuluak, albisteak, eskaintzak edo promozioak jasotzen dituzten newsletter-ak edo informazio-buletinak bidaltzeko erabiliko ditugu zure identifikazioko eta harremanetarako datuak. 

Zentzu horretan, jakinarazten dizugu, posta elektronikoz bidaltzen ditugun komunikazio komertzialak modu eraginkor, dinamiko eta operatiboagoan kudeatzeko, eta komunikazio horiek hobeto kontrolatzeko, MailChimp erabiltzen dugula, The Rocket Science Group Llc. enpresak garatutako plataforma bat; hori erabiltzeko, beharrezkoa da zerbitzu-emaileak zerbitzu hori bidalketa horietan instalatzea hartzaileen jardueraren jarraipen-gailuetan, postak irekitzen direla eta posta horietan dauden estekak sakatzen direla kontrolatu eta, batutako informazioarekin, kanpainen jarraipen-txostenak egin ahal izateko. 

Hornitzaileen datuak: gure hornitzaileekin dugun kontratu-harremana eta ematen dizkiguten zerbitzuak behar bezala mantentzeko, garatzeko, betetzeko eta kontrolatzeko erabiltzen ditugu haien datu pertsonalak.

Harremanetarako helbide elektronikoaren eta inprimakiaren bitartez batutako datuak: erabiltzaileek egiten dituzten kontsultak edo eskaerak kudeatzeko eta horiei erantzuteko erabiltzen ditugu datu pertsonalak. 

Sare sozialetako gure profilen erabiltzaileen datuak: gure erabiltzaileekin hartu-emana izateko, batez ere, sare sozialetan ditugun profiletan egiten ditugun argitalpenei egiten dizkieten iruzkinei erantzunez. 

Zein da zure datu pertsonalen tratamendurako legitimazioa? 

Bezeroen datuak: zure datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa da tratamendu hori beharrezkoa dela zuk parte hartu duzun kontratu bat egikaritzeko.

Informazio komertziala bidaltzeari dagokionez, datuen tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa da tratamendu hori beharrezkoa dela SAALDA PIXKA BAT S.L. enpresak lortu nahi dituen interes legitimoetarako –Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorraren 6.1.f) artikuluak jasotzen duenarekin bat etorriz–, Datuen Babeserako Espainiako Agentziaren 195/2017 Txostenak xedatzen duenean oinarrituta. Nolanahi ere, bezeroak edozein unetan uko egin diezaioke bere datu pertsonalak helburu horretarako erabiltzeari. Bidaltzen zaion komunikazio bakoitzean, baja eskatzeko aukera izango du, gure informazio komertziala jasotzeari utz diezaion.

Hornitzaileen datuak: haien datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa da tratamendu hori beharrezkoa dela haiek parte hartu duten kontratu bat egikaritzeko.

Harremanetarako helbide elektronikoaren eta inprimakiaren bitartez batutako datuak: interesdunek ematen dizkiguten datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa da harremanetarako helbide elektronikoaren bitartez gurekin harremanetan jartzerakoan ematen diguten baimena eta, beraz, erabiltzaileek egiten dizkiguten kontsultei edo eskaerei erantzuteko tratamendu horren beharra. 

Sare sozialetako gure profilen erabiltzaileen datuak: datu pertsonal horien tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa da gure sare sozialetan jarraitzaile egiterakoan ematen duten baimena; erabiltzaileekin hartu-emana izateko, beraz, beharrezkoa da tratamendu hori (iruzkinei erantzuteko, adibidez). 

Nola eskuratu ditugu zure datu pertsonalak? 

SAALDAk tratatzen dituen datu pertsonal guztiak interesdunek eurek edo haien legezko ordezkariek emandakoak dira.

Webgune honen bitartez batzen ditugun datuak webguneko inprimakien edo horretarako gaitutako helbide elektronikoaren bitartez batzen dira. 

Nori komunikatuko zaizkio zure datuak? 

Bezeroen eta hornitzaileen datu pertsonalak zerga-administrazioari komunikatuko zaizkio, hala badagokio, legezko eta zerga-betebeharrak betetzeko, bai eta SAALDAk kobrantzak (bezeroen kasuan) eta ordainketak (hornitzaileen eta langileen kasuan) kudeatzeko erabiltzen dituen finantza-erakundeei ere.

Halaber, hirugarrenen zerbitzuak erabiltzen ditugu gai batzuetarako, eta haiek arduratzen dira tratamenduaz; datuen tratamendurako dagokion kontratua sinatu dugu haiekin, Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorraren 28.3 artikuluak xedatzen duenari jarraiki.

Datuen nazioarteko transferentziak

Posta elektronikoz bidaltzen ditugun komunikazio komertzialak modu eraginkor, dinamiko eta operatiboagoan kudeatzeko eta komunikazio horien gaineko kontrol hobea izateko, MailChimp erabiltzen dugu, TheRocketScienceGroup Llc. enpresak garatutako plataforma; enpresa horrek tratamenduaren arduradun gisa jarduten du eta, Europar Batasunetik eta Europako Esparru Ekonomikotik kanpo dagoen arren, hori erabiltzeak dakarren datuen nazioarteko transferentziak ere Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorraren 46.2 c) artikuluan jasotzen diren behar bezalako bermeak ditu (Europako Batzordeak erabakitako ereduzko kontratu-klausulak). 

MailChimp-en Pribatutasun-politika

MailChimp-en ereduzko kontratu-klausulak

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datu pertsonalak? 

Bezeroen eta hornitzaileen datuak: dagokion kontratu-harremanak indarrean jarraitzen duen bitartean gordeko ditugu zure datu pertsonalak, eta behin harreman hori amaitzen denean, legezko obligazioak betetzeko beharrezkoa den epean. 

Hala ere, bezeroentzako informazio komertzialaren bidalketari dagokionez, bezeroak era horretako komunikazioak gehiago ez dituela jaso nahi adierazten duen arte gordeko dira haren identifikazioko eta harremanetarako datu pertsonalak; bidaltzen diogun komunikazio bakoitzean izango du adierazpen hori egiteko aukera. 

Harremanetarako helbide elektronikoaren eta inprimakiaren bitartez batutako datuak: erabiltzaileek egiten dizkiguten kontsulten edo eskaeren kudeaketak irauten duen bitartean bakarrik gordeko dira datu pertsonalak; horrela, bada, tramitazio hori amaitu ondoren, ezabatu egingo dira datuok.

Sare sozialetako gure profilen erabiltzaileen datuak: sare sozial bakoitzaren politiken araberakoak izango dira sare sozialetan gure jarraitzaile direnen datu pertsonalak gordetzeko epeak; nolanahi ere, guk gure jarraitzaile izateari uzten dioten arte bakarrik tratatuko ditugu datuok. 

Zein dira zure eskubideak, datu pertsonalak ematen dizkiguzunean?

 • Zure datu pertsonalak eskuratzea eskatzeko eskubidea: tratamenduaren zilegitasuna ezagutzeko eta egiaztatzeko helburuz, edozein unetan eskatu ahal izango diguzu SAALDA zure datu pertsonalak tratatzen ari den baiezta diezazugula eta, kasu horretan, ze datu tratatzen ari garen, ze helbururekin, datuen jatorria, datuak gordetzeko aurreikusitako epea eta, hala badagokio, hartzaileak edo hartzaileen kategoriak zein diren jakinaraziko dizugu.
 • Datuak zuzentzea eskatzeko eskubidea: zehatzak ez diren datu pertsonalak zuzen ditzagun edo osatu gabe daudenak osa ditzagun eskatu ahal izango diguzu, baita adierazpen gehigarri baten bitartez ere. Kasu horretan, datu horiek zein diren adierazi beharko diguzu zure eskaeran, baita zer zuzenketa egin behar den ere; tratamenduaren xede diren datuak zehatzak ez direla edo osatu gabe daudela egiaztatzen duen dokumentazioa ere erantsi beharko duzu.
 • Datuak ezabatzea eskatzeko eskubidea (“ahazteko eskubidea”): zure datu pertsonalak ezabatu ditzagun eska diezagukezu, eta ez ditzagula gehiago tratatu, datuok batzearen arrazoi izan ziren helburuetarako dagoeneko beharrezkoak ez badira, legez kontra tratatu badira edo legezko obligazio bat betetzeko ezabatu behar badira, edo beste modu batera tratatzea ere eska diezagukezu. 
 • Zure datu pertsonalen tratamendua mugatzea eskatzeko eskubidea: kasu honetan, SAALDAk erreklamazioak egiteko edo horien aurrean defendatzeko bakarrik gordeko ditu zure datu pertsonalak, edo beste pertsona fisiko edo juridiko baten eskubideak babeste aldera, edo interes publiko garrantzitsuko arrazoiengatik.
 • Datuen eramangarritasuna eskatzeko eskubidea: zure datu pertsonalak zuri edo zuk adierazten diguzun beste arduradun bati erabilera arrunteko eta irakurketa mekanikoko egituratutako formatuan entregatzea eska diezagukezu.
 • Tratamenduaren aurka agertzeko eskubidea: SAALDAk ez ditu zure datu pertsonalak zuk adierazten diguzun moduan gehiago tratatuko, ezinbesteko arrazoi legitimoak tarteko datuok tratatzen jarraitu behar ez badugu, edo egon daitezkeen erreklamazioak egiteko edo horien aurrean defendatzeko ez bada.

Nola baliatu datuen babeserako zure eskubideez: zure eskubideez baliatzeko, idatzizko eskaera bat bidali behar diguzu, SAALDA PIXKA BAT S.L. enpresaren helbidera –Arrasate Etorbidea z.g., 48230 Elorrio (Bizkaia)–, edo kaixo@saalda.eus helbide elektronikora idatz diezagukezu, betiere NAN agiriaren fotokopia batekin batera. 

SAALDAk eskaera guztiei erantzungo die, datu pertsonalen babesaren arloan indarrean dagoen araudiak exijitzen dituen epe eta baldintzetan. 

Nola aurkeztu erreklamazioa Datuen Babeserako Espainiako Agentziaren aurrean: uste baduzu ez ditugula behar bezala tratatu zure datu pertsonalak, edo ez dizugula behar bezalako erantzuna eman datuak babesteko zure eskubideak balia ditzazun, erreklamazioa aurkez dezakezu Datuen Babeserako Espainiako Agentziaren aurrean, bere egoitza elektronikoaren bitartez, edo bere helbidean, Madrilgo (PK: 28001) Jorge Juan kaleko 6. zenbakian.

AEPD.es webgunean aurkituko duzu datuen babesarekin lotutako eskubideei eta erreklamazioei buruzko informazio gehiago.

Segurtasuna

DBEOren 32. artikuluan xedatutakoari jarraiki, arriskuarekin bat datorren segurtasun-maila bermatzeko neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak hartu ditu SAALDAk. 

Segurtasun-maila egokia den ebaluatzeko, datuen tratamenduak dituen arriskuak hartu dira kontuan, transmititutako, gordetako edo beste modu batera tratatutako datu pertsonalak ustekabean suntsitzearen, galtzearen edo aldatzearen edo datu horiek baimenik gabe eskuratzearen ondoriozko arriskuak, batez ere. 

Sekretua gordetzeko eginbeharra

SAALDAk neurriak hartu ditu, bere agindupean jarduten duen eta erabiltzaileek ematen dizkiguten datu pertsonaletara sarbidea duen edozein pertsonak enpresaren jarraibideen arabera bakarrik tratatu ahal izan ditzaten bermatzeko; horrez gain, datuen gaineko dagokion sekretu profesionala mantendu beharko dute, eta mugagabea izango da betebehar horren iraupena. 

Horretarako, gure langileek enpresarekin duten lan-harremanaren ondorioz tratatzen dituzten datu pertsonalekiko eta informazioarekiko konfidentzialtasun- eta sekretu-agiria sinatu dute. 

Adingabeek webgunea erabiltzea

Arren eskatzen diegu erabiltzaileei irakur ditzatela adingabeek webgunea erabiltzeari buruzko politika, gure webguneko “Lege-oharra” atalean argitaratu duguna.

Cookie-ak Cookie-ak webgune jakin batzuen orrialdeetan sartzeko edo horiek bisitatzeko erabiltzen den ordenagailuaren disko gogorrean edo memorian gordetzen diren testu-fitxategi txikiak dira, erabiltzailea berriro konektatzen denean, haren lehentasunak ezagutzeko balio dutenak. Erabiltzailearen disko gogorrean gordetzen diren cookie-ek ezin dituzte han jasotzen diren datuak irakurri, ezta informazio pertsonala eskuratu eta beste hornitzaile batzuek sortutako cookie-ak irakurri ere. 

Ikus webgune honetan erabiltzen diren cookie-ei buruzko informazioa “Cookie-ei buruzko politika” atalean.